Fizyka
 
Ciekawa fizyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

  

 

 

Żeny obliczyć pracę przy zmiennej sile należy obliczyć pole pod wykresem. W naszym przypadku mamy trójkąt prostokątny, gdzie podstawę tworzy droga s, a długość boku wartość maksymalnej siły F. Wzór na pole trójkąta:

 

Czyli dla wykresu mamy odpowiednio:

 

Podstawiamy dane liczbowe:

 

Odpowiedź: Wykonana praca wynosi 100 J.