Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Tabela prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Tabela prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej

7 Zadanie
8 Zadanie

a) Najliczniejsza grupa ankietowanych korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie.

b) Kilka razy w tygodniu z internetu korzysta 0,2396 ankietowanych.

c) 0,2396+0,4736=0,7132

Częściej niż raz w tygodniu z internetu korzysta 0,7132 badanych.

0,2396+0,4736+0,1595+0,0832=0,9559

Częściej niż raz w miesiący z internetu korzysta 0,9559 badanych.

d) Jak często korzystasz z internetu?

często (codziennie, prawie codziennie, kilka razy w tygodniu)

0,44735+0,2396=0,7132

okazjonalnie (raz w tygodniu, kilka  razy w miesiącu)

0,1595+0,0832=0,2427

rzadko (raz na miesiąc, rzadziej lub raz na miesiąc, trudno powiedzieć, nigdy)

0,0293+0,0148=0,0441