Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Narysuj w skali 1:3 siatkę graniastosłupa prostego o wysokości

13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Wymiary prostopadłościanu narysowanego w skali 1:3 są trzy razy mniejsze niż w rzeczywistości.