Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Podaj przykład trzech liczb całkowitych, których: a) suma 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

 

 

 

 

 

 

 

`ul(-4, -15, \ 15)` 

`-4+(-15)+15=(-4)` 

`(-4)*(-15)*15)=60*15=900` 

 

W rozwiązaniu podano dla każdego podpunktu dwa przykładowe zestawy liczb.