Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Ustal, nie wykonując działań, jaki znk (<,>,=) należy wpisać 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ustal, nie wykonując działań, jaki znk (<,>,=) należy wpisać

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

a) Oba iloczyny mają wartość dodatnią, gdyż mnożymy dwie liczby ujemne. W działaniu po prawej stronie mamy czynnik (-116), a w działaniu po lewej stronie (-115), stąd w wyniku mnożenia otrzymamy większą liczbę w działaniu po prawej stronie.

b) Oba iloczyny mają wartość ujemną, gdyż mnożymy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną. W działaniu po prawej mamy czynnik (-99), a w działaniu po lewej stronie (-98), więc po prawej stronie otrzymamy mniejszy wynik (,,bardziej na minusie").

 

c) Oba ilorazy mają wartość dodatnią, gdyż mnożymy dwie liczby ujemne. Taki sam wyniki otrzymamy gdybyśmy dzielili dwie liczby dodatnie

 

W działaniu po prawej stronie dzielimy 513 przez większą liczbą stąd otrzymamy mniejszy wynik, niż gdy dzielimy ją przez mniejszą liczbę 19.

 

d) Oba ilorazy mają wartość dodatnią, gdyż dzielimy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną. Taki sam wynik otrzymamy gdybyśmy dzielili liczbę ujemną przez liczbę dodatnią.

 

Wynik dzielenia po lewej stronie będzie ,,bardziej na minusie" niż wynik dzielenia po prawej strone, gdyż -992 dzielimy na 31, więc otrzymamy większą liczbę, niż w przypadku dzielenia na 32.