Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

a) Spróbujmy zauważyć, jakie są wspólne cechy przedstawionych cyfr. Zauważmy, że każda z tych liczb ma ostatnią cyfrę 0 lub 5, stąd każda z nich jest podzielna przez 5. Sprawdźmy, ile wynoszą sumy cyfr tych liczb.

 

 

    

 

Każda suma cyfr jest podzielna przez 3, stąd każda z wymienionych liczb jest podzielna przez 3. Zauważane wspólne cechy liczb pozwalają wysunąć wniosek, że liczba jest podzielna przez 15, jeśli jest podzielna przez 5 i przez 3.

b) Każda z tych liczb jest podzielna przez 5. Sprawdźmy ich podzielność przez 3.

 

  

 

 

 

Każda z tych liczb jest również podzielna przez 3. Wymienione liczby są podzielne przez 15.