Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Suma miar kątów wewnętrznych pewnego wielokąta jest 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Suma miar kątów wewnętrznych pewnego wielokąta jest

9 Zadanie

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta jest iloczynem 180 o i liczby boków wielokąta pomniejszonej o 2.

 

Jeśli więc podaną sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta podzielimy przez 180 o , otrzymamy liczbę jego boków pomniejszoną o 2.

 

Jest to liczba boków wielokąta pomniejszona o 2. Stąd liczba boków tego wielokąta jest o 2 większa i wynosi:

 

Omawiana figura to dwudziestokąt. Obliczmy liczbę jego przekątnych:

 

Odpowiedź:

Omawiana figura to dwudziestokąt. Ma on 170 przekątnych.