Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uczniowie demonstrowali falę stojącą na cienkim gumowym wężu. Przy pewnej częstotliwości... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uczniowie demonstrowali falę stojącą na cienkim gumowym wężu. Przy pewnej częstotliwości...

6.3.5. Zadanie
6.3.6. Zadanie
6.3.7. Zadanie
6.3.8. Zadanie
6.3.9. Zadanie
6.3.10. Zadanie

Wiemy, że ogólne równanie ma postać:

 

Równanie w naszym przypadku wyrażone w jednostakach układu SI ma postać:

 

Wyznaczamy zmienne porównując wielkości z podanego równania i równania ogólnego:

  

  

 

Znając watrość amplitudy, długości fali i okresu obliczamy pozostałe wartości.

 

Wiemy, że częstotliwość obliczamy z wzoru:

        

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Wiemy, że wzór na współrzędną, która określa położenie węzłów ma postać:

 

Wówczas odległość między sąsiednimi węzłami będzie spełniać zależność:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Wysokość strzałki jest dwukrotnością wysokości fali:

 

Gdzie:

       

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: