Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
W jednym z rogów rynienki ze szkolnego zestawu do badania fal na wodzie uczniowie... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jednym z rogów rynienki ze szkolnego zestawu do badania fal na wodzie uczniowie...

6.2.4. Zadanie
6.2.5. Zadanie
6.2.6. Zadanie
6.2.7. Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadniu:

 

 

  

 

Zapisujemy prawo załamania fali:

 

Wiemy, że prędkość fali można obliczyć ze wzoru:

 

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

 

  

Oznacza to, że kąt β między kierunkiem rozchodzenia się fali załamanej, a prostopadłą do linii rozgraniczającej głębszą i płytszą wodę w rynience można obliczyć z zależności:

 

Wymnażamy na krzyż:

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Odczytujemy wartość kata β w tablic trygonometrycznych:

 

Kąt β między kierunkiem rozchodzenia się fali załamanej, a prostopadłą do linii rozgraniczającej głębszą i płytszą wodę w rynience wynosi: