Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Poziome drgania harmoniczne metalowej kulki przyczepionej do sprężyny opisuje...

5.4.11. Zadanie
5.4.12. Zadanie
5.4.13. Zadanie
5.4.14. Zadanie
5.4.15. Zadanie
5.4.16. Zadanie

Wiemy, że równanie ruchu dla tego przypadku ma postać:

W ogólnym przypadku mamy, że:

Oznacza to, że otrzymujemy:

   

 

Energia kinetyczna kulki jest maksymalna w chwilach, w których kulka przechodzi przez położenie równowagi. Oznacza to, że okres drgań ruchu wynosi:

 

Gdzie n jest dowolną liczbą naturalną wynikającą z ilości wahań wahadła, a 2 we wzorze wynika z tego, że w ciągu jednego okresu mamy dwa wychylenia wahadła, t jest czasem.

Wyznaczamy czas:

 

 

 

   

Z tego wynika, że czas w którym energia kinetyczna jest maksymalna odpowiednio wynosi:

  

 

 

Energia potencjalna jest maksymalna w chwilach największego wychylenia z położenia równowagi. Oznacza to, że czas ruchu będzie wynosił:

 

 

 

 

 

Z tego wynika, że czas w którym energia potencjalna jest maksymalna odpowiednio wynosi: