Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Sprzężony układ masa - sprężyna został umieszczony na torze powietrznym...

5.4.2. Zadanie
5.4.3. Zadanie

Wiemy, że energia całkowita jest energią potencjalną przy maksymalnym wychyleniu:

 

Energia potencjalna przy danym wychyleniu ma postać:

  

Energię kinetyczną możemy wyznaczyć z zależności:

 

 

 

Wyznaczmy współczynnik sprężystości sprężyny. Z tabeli odczytujemy dane:

 

 

Wówczas możemy zapisać:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`k=(2*2\ J)/(0,1\ m)^2 = (4\ J)/(0,01\ m^2)=(4\ N*m)/(0,01\ m^2)=400\ N/m `  

Wówczas korzystając z powyższych wzorów możemy uzupełnić tabelę:

  Thumb tab