Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Rysunek przedstawia model oscylatora harmonicznego. Klocek... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rysunek przedstawia model oscylatora harmonicznego. Klocek...

5.4.1. Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Zacznijmy od wyznaczenia współczynnika sprężystości. Wiemy, że:

 

Oznacza to, że:

 

Wówczas możemy zapisać:

 

 

 

 

 

Wzór na energię potencjalną sprężystości klocka ma postać:

 

Gdzie :

 

Wówczas mamy, że:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

Energia całkowita jest sumą energi kinetycznej i potencjalnej:

 

Z tego wynika, że energia kinetyczna ma postać:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: