Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Równanie ruchu drgającego wahadła matematycznego ma postać...

5.3.9. Zadanie
5.3.10. Zadanie
5.3.11. Zadanie

Wiemy, że równanie ruchu drgającego wahadła ma postać:

 

Z tego wynika, że jeśli ogólne równanie ruchu ma postać:

 

to wówczas mamy:

 

 

 

 

 

Czas trwania jednego pełnego wychylenia obliczymy korzystając z wzoru na prędkość kątową:

 

 

 

Jedno wychylenie jest połową okresu drgań. Wówczas możemy zapisać, że:

 

 

 

Podstawiamy dane do wzoru:

 

 

 

Długość linki wahadła obliczymy z przekształcenia wzoru na okres drgań wahadła matematycznego:

 

 

 

 

 

   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

   

 

 

Maksymalne przyspieszenie wahadła obliczamy korzystając ze wzoru:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: