Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wykres przedstawia zależność siły działającej na sprężynę od jej wydłużenia... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wykres przedstawia zależność siły działającej na sprężynę od jej wydłużenia...

5.2.3. Zadanie
5.2.4. Zadanie
5.2.5. Zadanie
5.2.6. Zadanie
5.2.7. Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

Współczynnik sprężystości obliczamy korzystając z wykresu:

 

Podstawiamy dane odczytane w wykresu:

 

 

 

Korzystamy ze wzoru (1):

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

Korzystamy z wzoru (2):

 

Gdzie odczytujemy z wykresu, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

 

 

Otrzymane wyniki są takie same po przybliżeniu. Różnica w dokładniejszych wynikach wynika z przybliżeń wykonanych w trakcie obliczeń. Na przykład w zadaniu przyjmujemy, że:

 

Jednak dokładna wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi:

 

 

Wykazujemy, że oba wzory są równoważne:

 

Z tego, że siła sprężystości jest równoważna sile ciążenia otrzymujemy, że:

 

  

  

 

Wówczas otrzymujemy, że: