Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zależność wydłużenia sprężyny od działającej siły przedstawiono na wykresie.... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zależność wydłużenia sprężyny od działającej siły przedstawiono na wykresie....

5.2.3. Zadanie
5.2.4. Zadanie
5.2.5. Zadanie
5.2.6. Zadanie
5.2.7. Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

Współcznnik sprężystości odczytujemy z wykresu:

 

 

 

Na ciężarek działa siła sprężystości równa:

   

Oraz siła ciążenie równa:

   

Siły równoważą się, więc możemy zapisać:

 

 

 

 

Otrzymaliśmy ostateczny wzór na odległość ciężarka od punktu zero:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Częstotliwość drgań ciężarka na sprężynie ma postać:

 

Gdzie:

  

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

 

 

Maksymalną prędkość obliczamy ze wzoru:

 

Gdzie:

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

Maksymalne przyspieszenie wyznaczymy ze wzoru:

 

Gdzie:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_"max"=0,066\ m*(66,67\ N/m)/(0,45\ kg)=0,066\ m*148,15\ 1/s^2=9,8\ m/s^2 `