Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Oblicz stężenie procentowe alkoholu...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Dysponujemy objętością 200 cm 3 alkoholu o gęstości 0,9 g/cm 3 i stężeniu 60%. Obliczmy masę tego alkoholu

200 cm 3 tego alkoholu ma masę 180 g. Obliczmy ile gramów czystego alkoholu znajduje się w tej objętości:

W 200 cm 3 alkoholu znajduje się 108 g czystego alkoholu. 

Do tej objętości alkoholu dodano 300 cm 3 wody. Wiedząc, że gęstość wody wynosi 1 g/cm 3 możemy powiedzieć, że dodano 300 g wody. Masa całego roztworu wyniosła więc:

Stężenie procentowe nowopowstałego alkoholu wynosi:

 

Odpowiedź: Stężenie alkoholu wynosi 22,5%