Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Napisz nazwę, wzór i równanie... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Napisz nazwę, wzór i równanie...

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a) sześć atomów węgla

wzór :

nazwa : heksanol

równanie reakcji:

 

b) dwadzieścia atomów wodoru

wzór :

nazwa : nonanol

równanie reakcji:

 

c) łącznie 24 atomy

alkohol ma łącznie 24 atomy w cząsteczce. Ogólny wzór alkoholu ma postać:

łączna liczba atomów w tej cząsteczce wynosi:

, ponieważ mamy n atomów węgla, 2n+1 atomów wodoru, atom tlenu i atom wodoru. Wiedząc, że łącznie ta suma ma wynosić 24 ustalmy wartość n:

 

 

wzór :

nazwa : heptanol

równanie reakcji: