Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Wpisz do tabeli nazwy i wzory alkoholi...

1 Zadanie

Liczba atomów węgla

Nazwa alkanu

Nazwa alkoholu

Wzór strukturalny alkoholu

Wzór alkoholu

1.

metan

metanol

  Thumb str 89 zad 1a

CH 3 OH

2.

etan

etanol

  Thumb str 89 zad 1b

C 2 H 5 OH

3.

propan

propanol

  Thumb str 89 zad 1c

C 3 H 7 OH

4.

butan

butanol

  Thumb str 89 zad 1d

C 4 H 9 OH

5.

pentan

pentanol

  Thumb str 89 zad 1e

C 5 H 11 OH

Wzór ogólny alkoholi

C n H 2n+1 OH