Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Narysuj schematy powstawania wiązań...

1 Zadanie
Doświadczenie 2.1.4 Zadanie

 

Metanol rozpuszcza się w wodzie, ponieważ jego cząsteczki są polarne, podobnie jak woda. Dzięki połączeniu atomu węgla z atomem tlenu tworzy się cząstkowy ładunek dodatni na atomie węgla i cząstkowy ładunek ujemy na atomie tlenu (wiązanie spolaryzowane). W ten sposób powstaje dipol, który łatwo rozpuszcza się w wodzie (również o budowie dipolowej). Metan nie posiada tego typu własności, jest cząsteczką niepolarną, dlatego też nie rozpuszcza się w wodzie.