Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Badanie właściwości etenu 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Sprzęt laboratoryjny: probówka, zlewki, łuczywko

Odczynniki: eten, roztwór bromu, roztwór KMnO 4

Próba palności

 

Obserwacje: Eten spala się żółtym, lekko kopcącym płomieniem

Próba z roztworem bromu

 

Obserwacje: Następuje odbarwienie roztworu bromu

Próba z roztworem manganianu(VII) potasu

 

Obserwacje: Następuje odbarwienie roztworu manganianu(VII) potasu

Wnioski: Eten jest gazem palnym. Ma charakter nienasycony (wiązanie wielokrotne).