Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Mas cząsteczkowa alkanu jest równa 72u. Wiedząc, że ogólny wzór alkanu ma postać:

możemy ustalić z ilu atomów węgla i wodoru składa się alkan o podanej masie

Wiemy, że masa ta, wynosi 72. Zapiszmy więc równość:

Wyznaczoną wartość n podstawiamy do ogólnego wzoru alkanów. Sumaryczny wzór alkanu wynosi więc:

Wzór półstrukturalny może wyglądać następująco: