Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Uzupełnij tabelę... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę...

1 Zadanie

Liczba atomów węgla

Nazwa alkanu

Wzór strukturalny

Wzór półstrukturalny

Wzór sumaryczny

1.

metan

  Thumb str 40 zad 1.1   Thumb str 40 zad 1.1b

CH 4

2.

etan

  Thumb str 40 zad 1.2   Thumb str 40 zad 1.2b

C 2 H 6

3.

propan

  Thumb str 40 zad 1.3   Thumb str 40 zad 1.3b

C 3 H 8

4.

butan

  Thumb str 40 zad 1.4   Thumb str 40 zad 1.4b

C 4 H 10

5.

pentan

  Thumb str 40 zad 1.5   Thumb str 40 zad 1.5b

C 5 H 12

6.

heksan

  Thumb str 40 zad 1.6   Thumb str 40 zad 1.6b

C 6 H 14

7.

heptan

  Thumb str 40 zad 1.7   Thumb str 40 zad 1.7b

C 7 H 16

Wzór ogólny alkanów:

C n H 2n+2