Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij pojęcie biogazu... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij pojęcie biogazu...

Dowiedz się więcej 1 Zadanie

a) Warunki powstawania biogazu

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji, czyli rozkładu materiału biologicznego w wilgotnym środowisku, bez dostępu powietrza.

b) Skład chemiczny biogazu

Biogaz składa się głównie z metanu (50-75%), tlenku węgla(IV) (25-45%) oraz wody i gazów takich jak siarkowodór, tlen, azot, amoniak i wodór

c) Różnica pomiędzy biogazem a biometanem

Biometan jest to czysty metan otrzymany w warunkach fermentacji z materiału organicznego. Biogaz natomiast jest to gaz, którego głównym składnikiem jest biometan, ale zawiera on również inne gazy, takie jak tlenek węgla(IV) czy wodę, pochodzące z procesu fermentacji

d)  Praktyczne znaczenie biogazu

Biogaz może być wykorzystywany jako źródło energii do ogrzewania np. wody czy paliwo do pozyskiwania energii elektrycznej. Po oczyszczeniu stosuje się go także jako paliwo do napędu silników. Biogaz uzyskuje się z procesów fermentacji związków pochodzenia organicznego (głównie odpadów). Oznacza to, że jest to produkt ekologiczny i odnawialny (w przeciwieństwie do węgla czy produktów ropopochodnych).