Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Liczba jodowa to liczba określająca ilość gramów jodu, która zostaje przyłączona do 100g tłuszczu. Liczba ta wyraża ilościowo zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu. Tłuszcze o dużej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych charakteryzują się dużą liczbą jodową, tłuszcze o małej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych mają małą liczbę jodową

Liczba zmydlania  to liczba określająca ile miligramów wodorotlenku potasu potrzeba aby zmydlić estry i zobojętnić wolne kwasy zawarte w 1g próbki. Tłuszcze zawierające dużą ilość estrów kwasów o małej masie cząsteczkowej mają dużą liczbę zmydlenia. Tłuszcze o dużym odsetku estrów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, mają małe liczby zmydlania.