Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Podaj wzór półstrukturalny i nazwę... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podaj wzór półstrukturalny i nazwę...

1 Zadanie
2 Zadanie

Masa badanego kwasu karboksylowego jest 1,7 razy większa od masy cząsteczkowej kwasu octowego. Obliczmy więc masę kwasu octowego a następnie masę badanego kwasu.

Masa kwasu octowego:

 

`M_(CH_3COOH)=2*M_C+2*M_O+4*M_H=2*12u+2*16u+4*1u=24u+32u+4u=60u `

Masa badanego kwasu:

 

`M_"kwasu"=1,7*M_(CH_3COOH)=1,7*60u=102u `

Badany kwas ma więc masę cząsteczkową równą 102u. Wiemy, że zawiera on tylko jedną grupę karboksylową. Wiemy również, że ogólny wzór kwasów karboksylowych jest nastęujący:

 

`C_nH_(2n+1)COOH `

Po odjęciu od masy cząsteczkowej masy grupy karboksylowej (-COOH) będziemy w stanie wyznaczyć wartość n

Masa grupy karboksylowej:

 

`M_(COOH)=M_C+2*M_O+M_H=12u+2*16u+1u=12u+32u+1u=45u `

Masa łańcucha węglowego badanego kwasu:

 

`M_(C_nH_(2n+1))=102u-45u=57u `

Wiemy więc, że:

 

`12u*n+(2n+1)*1u=57u `

`12u*n+2u*n+1u=57u `

`12n+2n+1=57 `

`14n=56\ \ |(\ :\ 14) `

`n=4 `

Wzór badanego kwasu jest więc następujący:

 

`C_4H_9COOH `

Nazwa badanego kwasu: kwas pentanowy