Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Ile gramów kwasu octowego...

1 Zadanie
2 Zadanie

Dane:

Szukane:

Rozwiązanie:

Na początku obliczamy masę roztworu znajdującego się w butelce. Korzystamy z wzoru:

Podstawiamy dane liczbowe:

Wiemy, że 10% masy roztworu stanowi masa kwasu octowego. Pozostała masa, to masa wody. Obliczmy masę kwasu octowego zawartego w butelce:

`m_(CH_3COOH)=(10%*505g)/(100%)=50,5g `

`m_(H_2O)=505g-50,5g=454,5g `

 

Odpowiedź: W butelce octu znajduje się 50,5g kwasu octowego oraz 454,5g wody