Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Terminy: amina pierwszorzędowa, drugorzędowa i trzeciorzędowa odnoszą się do budowy tych amin. Amina pierwszorzędowa to amina, w której do atomu azotu przyłączona jest jedna grupa węglowa i dwa atomy wodoru. W aminie drugorzędowej dwa atomy wodoru są zastąpione przez atom węgla, a w aminie trzeciorzędowej - wszystkie atomy wodoru są zastąpione atomami węgla. Przykładowe aminy każdej rzędowości przedstawiono na rysunku poniżej.