Chemia
 
Świat chemii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Korzystając z układu okresowego... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Korzystając z układu okresowego...

1 Zadanie
2 Zadanie

Metyloamina ma wzór:

 

a) pierwiastek posiadający najmniejszą liczbę protonów w jądrze to wodór, a największą - azot

l. protonów C - 6

l. protonów N - 7

l. protonów H - 1

b) pierwiastek posiadający najmniejszą liczbę elektronów walencyjnych to wodór, największą - azot

l. el. walencyjnych C - 4

l. el. walencyjnych N - 5

l. el. walencyjnych H - 1

c) pierwiastek posiadający najmniejszą masę atomową to wodór a największą - azot

masa atomowa C - 12u

masa atomowa N - 14u

masa atomowa H - 1u

d) pierwiastek posiadający najmniejszą gęstość to wodór a największą - azot

Gęstość zależna jest od masy danego pierwiastka przypadającego na daną objętość. Przy założeniu stałej objętości dla każdego z pierwiastków największą gęstość będzie miał pierwiastek o największej masie, a najmniejszą - o najmniejszej masie.