Chemia
 
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmiana entalpii w reakcji chemicznej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zmiana entalpii w reakcji chemicznej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Reakcja    jest reakcją egzotermiczną, ponieważ    

a) podwyższenie temperatury spowoduje przesunięcie stanu równowagi w lewo, czyli w stronę substratów.

b) podwyższenie ciśnienia spowoduje przesunięcie stanu równowagi w prawo, czyli w stronę produktów.

c) zwiększenie stężenia tlenu spowoduje przesunięcie stężenia w prawo, czyli w stronę produktów.