Chemia
 
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Dane:

Szukane:

- liczba moli substancji w pierwszym roztworze

- liczba moli substancji w drugim roztworze

- łaczna liczba moli

- łączna objętość roztworu

- stęzenie molowe powstałego roztworu

Wzory:

Obliczenia:

 

 

Odpowiedź: Stężenie molowe otrzymanego roztworu wynosi około