Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uzgodnij równania reakcji chemicznych... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a)

  

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Równanie reakcji jest uzgodnione.

b)

   

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji:     

c)

  

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji: `3SO_2+Al_2O_3->Al_2(SO_3)_3`  

d)

`Ca^(II)(H^IS^(-II))_2\ +\ H^ICl^(-I)->Ca^(II)Cl_2^(-I)\ +\ H_2^IS^(-II)`  

To nie jest reakcja redoks, żaden z pierwiastków nie zmiania swojego stopnia utlenienia.

Uzgodnione równanie reakcji: `Ca(HS)_2\ +\ 2HCl->CaCl_2\ +\ 2H_2S`  

e)

`C^(II)O^(-II)\ +\ O_2^0->C^(IV)O_2^(-II)`  

Reakcja utleniania: `C^(II)->C^(IV)+2e^-\ |*2`   

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2C^(II)->2C^(IV)+4e^-`  

Reakcja redukcji: `O_2^0+4e^(-)->2O^(-II)`  

Wstawiamy współczynniki stechiometryczne przed związkami zawierającymy węgiel:

`2CO\ +\ O_2->2CO_2` 

f)

`K^0\ +H_2^IO^(-II)->K^IO^(-II)H^I+1/2H_2^0uarr`  

Reakcja utleniania: `K^0->K^I+e^-`  

Reakcja redukcji: `H^I+e^(-)->1/2H_2^0`  

Równanie reakcji jest uzgodnione.