Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Oblicz, ile cząstek znajduje się w: a) 1 cm3

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) Zakładamy, że gęstość wody wynosi , co oznacza, że waży 1g

Dane: 

Szukane:

N - liczba cząsteczek

Obliczenia:

I sposób: układamy proporcję:

  

II sposób:

Wzór:

Odp. W wody znajduje się cząsteczek tego związku chemicznego.

 

W dalszej części obliczenia wykonane I sposobem:

b) Dane: 

`M_(SiO_4)=28g/(mol)+2*16g/(mol)=60g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

N - liczba cząsteczek

Obliczenia:

`6,02*10^23cz.\ SiO_2----60g`  

`\ \ \ \ N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----0,5g`   

`N=(6,02*10^23*0,5g)/(60g)~~0,05*10^23`  

Odp. Ziarenko piasku o masie 0,5g zawiera około `0,05*10^23` cząsteczek tlenku krzemu(IV)  

 

c) Dane:

n=3mol

`M_(H_2SO_3)=2*1g/(mol)+32g/(mol)+3*16g/(mol)=82g/(mol)`

`N_A=6,02*10^23`

Szukane:

m - masa 3 moli kwasu siarkowego(IV)

N - liczba czasteczek:

Obliczenia:

`m=3mol*82g/(mol)=246g`

`6,02*10^23cz.\ H_2SO_3----82g`

`\ \ \ \ N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----246g`  

`N=(6,02*10^23*246g)/(82g)=18,06*10^23`

Odp. W 3 molach kwasu siarkowego(IV) znajduje się `18,06*10^23` cząsteczek tego kwasu.