Chemia
 
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Tlenki, które w reakcji z wodą tworzą kwasy to tlenki ocharakterze kwasowym. Są to tlenki niemetali znajdujących się w bloku p układu okresowego. Są to:

Równania reakcji: