Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz. 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 


  


 

Uwaga!!!
W odpowiedziach w podpunkcie b) podano odpowiedź do podpunktu c) a w podpunkcie c) odpowiedź do podpunktu b). 


 


`e) \ sqrt{810 \ 000}/sqrt{10 \ 000}=sqrt{(81strike(0 \ 000))/(1strike(0 \ 000))}=sqrt{81/1}=sqrt{81}=9`  


`f) \ sqrt{20 1/4}:sqrt{2 1/4}=sqrt{20 1/4:2 1/4}=sqrt{81/4:9/4}=sqrt{strike81^9/strike4^1*strike4^1/strike9^1}=sqrt{9}=3` 


`g) \ root{3}{3375}/root{3}{3,375}=root{3}{(3375)/(3,375)}=root{3}{3375000/3375}=root{3}{1000}=10` 


`h) \ root{3}{91 1/8}:root{3}{3 3/8}=root{3}{91 1/8:3 3/8}=root{3}{729/8:27/8}=root{3}{strike729^27/strike8^1*strike8^1/strike27^1}=root{3}{27}=3`