Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 
 


 
Iloczyn liczby dodatniej i ujemnej jest liczbą ujemną. 

  
Jeżeli od liczby dodatniej odejmujemy liczbę ujemną, to tak na prawdę dodajemy do liczby dodatniej liczbę przeciwną do liczby ujemnej, np. 
1-(-5)=1+5=6
23-(-14)=23+14=37

 
Iloraz liczby dodatniej i ujemnej jest liczbą ujemną. 


  
Dowolna liczba (różna od 0) podniesiona do drugiej potęgi (parzystej potęgi) jest liczbą dodatnią.
Niezależnie od wartości różnicy y-x, wynik będzie więc liczbą dodatnią. 


Spośród wskazanych liczb dwie są dodatnie. 


Poprawna odpowiedź to: B. Dwie