Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
W pewnym lesie rośnie 6810 drzew, ... 5.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

x - liczba drzew iglastych 

2x - liczba drzew liściastych [bo jest ich dwa razy więcej niż iglastych]

6810 - liczba wszystkich drzew 


Obliczamy ile jest drzew iglastych, a ile liściastych. 
 
 
 

 

Drzew iglastych jest 2270, a drzew liściastych 4540. 


Co piąte drzewo liściaste to dąb, czyli dęby stanowią 1 / 5 wszystkich drzew liściastych. 

Obliczamy ile jest dębów. 
 

Dębów jest 908. 


Co dziesiąte drzewo iglaste to modrzew, czyli modrzewie stanowią 1 / 10 wszystkich drzew iglastych. 

Obliczamy ile jest modrzewi. 
 

Modrzewi jest 227. 


Należy wyciąć 150 modrzewi. Obliczamy ile modrzewi zostanie po wycince. 
 

Pozostanie 77 modrzewi. 


Należy również wyciąć 113 dębów. Obliczamy ile dębów pozostanie po wycince. 
 

Pozostanie 795 dębów. 


Po wycince pozostanie 77 modrzewi i 795 dębów. 

Odpowiedź:
W lesie zostanie więcej dębów