Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podzielna przez 3:
Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3. 


a)
728*4
Suma cyfr tej liczby to: 7+2+8+4=21. 

Musimy teraz wstawić taką cyfrę w miejsce gwiazdki, aby suma cyfr otrzymanej liczby była podzielna przez 3. 

Możemy wstawić następujące cyfry:
-> 0 [suma cyfr będzie wynosić: 7+2+8+0+4=21, a 21 jest podzielne przez 3]; 
-> 3 [suma cyfr będzie wynosić: 7+2+8+3+4=24, a 24 jest podzielne przez 3];
-> 6 [suma cyfr będzie wynosić: 7+2+8+6+4=27, a 27 jest podzielne przez 3];
-> 9  [suma cyfr będzie wynosić: 7+2+8+9+4=30, a 30 jest podzielne przez 3]. 


b)
 922*0
Suma cyfr tej liczby to: 9+2+2+0=13. 

Musimy teraz wstawić taką cyfrę w miejsce gwiazdki, aby suma cyfr otrzymanej liczby była podzielna przez 3. 

Możemy wstawić następujące cyfry:
-> 2  [suma cyfr będzie wynosić: 9+2+2+2+0=15, a 15 jest podzielne przez 3]; 
-> 5  [suma cyfr będzie wynosić: 9+2+2+5+0=18, a 18 jest podzielne przez 3];
-> 8  [suma cyfr będzie wynosić: 9+2+2+8+0=21, a 21 jest podzielne przez 3].

c)  4765*
Suma cyfr tej liczby to: 4+7+6+5=22. 

Musimy teraz wstawić taką cyfrę w miejsce gwiazdki, aby suma cyfr otrzymanej liczby była podzielna przez 3. 

Możemy wstawić następujące cyfry:
-> 2  [suma cyfr będzie wynosić: 4+7+6+5+2=24, a 24 jest podzielne przez 3]; 
-> 5  [suma cyfr będzie wynosić: 4+7+6+5+5=27, a 27 jest podzielne przez 3];
-> 8  [suma cyfr będzie wynosić: 4+7+6+5+8=30, a 30 jest podzielne przez 3].
 


Podzielna przez 4:
Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbe podzielną przez 4. 


a)
 728*4

Musimy teraz wstawić taką cyfrę w miejsce gwiazdki, aby dwie ostatnie cyfry otrzymanej liczby utworzyły liczbę podzielną przez 4.  

Możemy wstawić następujące cyfry:
-> 0 [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 4, a 4 jest podzielne przez 4]
-> 2  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 24, a 24 jest podzielne przez 4]; 
-> 4  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 44, a 44 jest podzielne przez 4];
-> 6  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 64, a 64 jest podzielne przez 4];
-> 8  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 84, a 84 jest podzielne przez 4]. 


b)
 922*0

Musimy teraz wstawić taką cyfrę w miejsce gwiazdki, aby dwie ostatnie cyfry otrzymanej liczby utworzyły liczbę podzielną przez 4.  

Możemy wstawić następujące cyfry:
-> 0  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 0, a 0 jest podzielne przez 4]
-> 2  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 20, a 20 jest podzielne przez 4]; 
-> 4  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 40, a 40 jest podzielne przez 4];
-> 6  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 60, a 60 jest podzielne przez 4];
-> 8  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 80, a 80 jest podzielne przez 4]. 

 

c)  4765*

Musimy teraz wstawić taką cyfrę w miejsce gwiazdki, aby dwie ostatnie cyfry otrzymanej liczby utworzyły liczbę podzielną przez 4.  

Możemy wstawić następujące cyfry:
-> 2  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 52, a 52 jest podzielne przez 4]; 
-> 6  [dwie ostatnie cyfry będą tworzyć liczbę 56, a 56 jest podzielne przez 4].