Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. 


W pewnej liczbie występują nastąpujące cyfry:
- jedyna pojawia się 1 raz; 
- dwójka pojawia się 2 razy; 
- trójka pojawia się 3 razy, 
- czwórka pojawia się 4 razy; 
- piątka pojawia się 5 razy; 
- szóstka pojawia się 6 razy; 
- siódemka pojawia się 7 razy; 
- ósemka pojawia się 8 razy; 
- dziewiątka pojawia się 9 razy. 

Suma cyfr tej liczby to:
 
 


Sprawdzamy teraz, czy liczba 285 jest podzielna przez 9. 
 

Liczba 285 nie jest podzielna przez 9, zatem pewna liczba (o cyfrach wymienionych powyżej, której suma cyfr wynosi 285) nie jest podzielna przez 9. 


Odpowiedź:
Liczba o podanych w zadaniu cyfrach nie jest podzielna przez 9