Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wiedząc, że elektron ma ładunek... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wiedząc, że elektron ma ładunek...

5 Zadanie
6 Zadanie

 

Żeby sprawdzić, czy ciało może mieć ładunek podany w tabeli musimy podzielić ten ładunek przez ładunek elektronu. Jeżeli wynikiem będzie liczba całkowita, to ciało może posiadać taki ładunek. 

    

  

  

  

  

       

Ładunek, C

+3,2 ∙ 10 -19

-4,2 10 -19

+2,4 10 -19

+1,2 10 -19

+6,4 10 -19

-2,9 10 -19

TAK/NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

Litera

P

A

L

E

W

N

Hasło: LEN

` `  

`b)`  

  Zasada jest ta sama: 

`(2,88*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-1,8)*10^(((-18)-(-19)))=(-1,8)*10^(((-18)+19))=(-1,8)*10^1=-18`     

`(1,6*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-1)*10^(((-18)-(-19)))=(-1)*10^1=10`        

`(1,6*10^-20\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-1)*10^(((-20)-(-19)))=(-1)*10^-1=-0,1`  

`(8*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-5`  

`(8*10^-20\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ "C")=(-5)*10^-1=-0,5`  

`(8*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-5)*10^1=-50`  

`(1,68*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ "C")=(-1,031)*10^1=-10,31`  

 

Ładunek, C

2,88 ∙ 10-18

1,6 10-18

1,6 10-20

8 10-19

8 10-20

8 10-18

1,68 10-18

TAK/NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Litera

D

N

O

S

K

T

O

Hasło: OKO