Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Z lufy wyrzutni do piłek tenisowych wylatuje pionowo w górę... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Z lufy wyrzutni do piłek tenisowych wylatuje pionowo w górę...

Zadanie 2. Tor żużlowy Zadanie
Zadanie 3. Piłeczki tenisowe Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

 

Wzór na wysokość ciała nad ziemią po czasie t w rzucie pionowym ma postać:

   

Przekształcamy wzór korzystając z wzoru na przyspieszenie:

 

gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

 

 

Wówczas otrzymujemy wzór, który przekształcamy tak, aby wyznaczyć czas:

 

 

 

Podstawiamy wzór na czas do wzoru na wysokość ciała na ziemią:

 

 

  

  

  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

 

 

Całkowity czas lotu piłki będzie czasem wyrzutu piłki w górę i jej spadku. Czas spadku piłki wyznaczamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

       

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Przekształcamy wzór tak, aby wyznaczyć czas:

 

 

 

 

Wyznaczamy czas wyrzutu piłki w górę. Korzystamy z wzoru na przyspieszenie, który przekształcamy tak, aby wyznaczyć czas:

 

 

 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

 

 

 

Ostatecznie otrzymujemy:

 

Całkowity czas ma postać:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=sqrt((2*2,3\ m)/(10\ m/s^2))+(6\ m/s)/(10\ m/s^2)=sqrt((4,6\ m)/(10\ m/s^2))+0,6\ s=sqrt(0,46\ s^2)+0,6\ s=0,678\ s+0,6\ s=1,278\ s~~1,3\ s` 

 

`3.3.` 

Korzystamy z równań:

`y_1=y_0+v_0t-1/2g t^2` 

`y_2=y_0+v_0(t-t_0)-1/2g(t-t_0)^2` 

Aby wyznaczyć czas oraz miejsce spotkania obu piłek musimy rozwiązać układ równań, gdzie:

`y_1=y_2=y` 

`y_0=h_0`  

`t_0=0,3\ s` 

Rozwiązujemy układ równań. Dla uproszczenia jednostki pomijamy:

`{(y=0,5+6*t-1/2*10*t^2),(y=0,5+6*(t-0,3)-1/2*10*(t-0,3)^2):}` 

`{(y=0,5+6t-5t^2),(y=0,5+6t-1,8-5*(t^2+0,09- 0,6t ) ):}`  

`{(y=0,5+6t-5t^2),(y=-1,3+6t-5t^2-0,45+3t):}` 

  `{(y=0,5+6t-5t^2\ \ \ \ \ \ \ ),(y=-1,75+9t-5t^2\ \ \ \ |*(-1)):}` 

`(+{(y=0,5+6t-5t^2),(-y=1,75-9t+5t^2):})/(0=2,25-3t)` 

`0=2,25-3t\ \ \ \ |-2,25` 

`-2,25=-3t\ \ \ \ |*(-1)` 

`2,25=3t\ \ \ \ |:3` 

`t=0,75` 

Wybieramy jedno z równań z powyższego układu równań.

`y=0,5+6t-5t^2` 

Podstawiamy obliczoną zmienną:

`y=0,5+6*0,75-5*0,75=0,5+4,5-5*0,5625=5-2,8125=2,1875~~2,19` 

Oznacza to, że otrzymaliśmy czas równy:

`t=0,75\ s` 

Wysokość równą:

`y=2,19\ m ` 

 

`3.4.` 

Korzystamy z równań ruchu z poprzedniego zadania.    

 

`3.5.` 

Prędkość piłek w chwili spotkania możemy obliczyć z ogólnego wzoru na prędkość:

`v=v_0-g t`   

Gdzie dla pierwszej piłki mamy:

`v=v_1`  

`v_1=v_0-g t`    

Dla drugiej piłki mamy:

`v=v_2` 

`t=t-t_0` 

`v_2=v_0-g(t-t_0)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_1=6\ m/s-10\ m/s^2*0,75\ s=6\ m/s-7,5\ m/s=-1,5\ m/s ` 

`v_2=6\ m/s-10\ m/s*(0,75\ s-0,3\ s)=6\ m/s-10\ m/s^2*0,45\ s=6\ m/s-4,5\ m/s=1,5\ m/s ` 

Wywnioskować z zadania możemy, że pierwsza piłka spadała w dół, a druga unosiła się do góry, gdy piłki się spotkały.

 

`3.6.` 

`v_"wzg"=v_1-v_2` 

Korzystamy z wzorów na prędkość z poprzedniego zadania:

`v_"wzg"=v_0-g t-(v_0-g(t-t_0))` 

`v_"wzg" =v_0-g t-v_0+g(t-t_0)` 

`v_"wzg" = -g t +g t - g t_0 ` 

`v_"wzg" = - g t_0` 

Podstawiamy dane do wzoru:

`v_"wzg"=-10\ m/s*0,3\ s=- 3\ m/s=const` 

Piłki poruszały się względem siebie z ruchem jednostajnym.