Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Z każdego z dwóch samolotów znajdujących się na różnych wysokościach.... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Z każdego z dwóch samolotów znajdujących się na różnych wysokościach....

1.7. Zadanie
1.8. Zadanie
1.9. Zadanie
1.10. Zadanie
1.11. Zadanie
1.12. Zadanie
1.13. Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu: 

 

 

 

 

Szukany jest czas spadania skoczków. Korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

 

  

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Przekształcamy wzór tak, aby otrzymać czas:

  

  

  

 

Dla pierwszego skoczka mamy, że:

  

Dla drugiego spoczka mamy, że:

   

Z danych podanych w zadaniu wynika, że:

 

 

Aby wyzczaczyć, który czas jest dłuższy obliczmy stosunek pierwszego czasu do drugiego czasu:

   

Z powyższych obliczeń wynika, że czas spadku drugiego skoczka jest większy.

 

 

Szukamy ile razy dłużej trwał jego skok.

   

 

 

 

Czas spadku drugiego skoczka trwał dwa razy dłużej, niż pierwszego skoczka.