Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Samochód osobowy wyprzedza z przyspieszeniem... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Samochód osobowy wyprzedza z przyspieszeniem...

1.9.18. Zadanie
1.9.19. Zadanie
1.9.20. Zadanie
1.9.21. Zadanie

Wypisujemy dane użyte w zadaniu:

 

 

 

 

 

 

Układamy równania drogi przebytej przez samochód i autobus. Korzystamy z ogólnego wzoru:

 

Dla autobusu:

 

Dla samochodu:

 

Układamy równania prędkości dla samochodu i autobusu. Korzystamy z ogólnego wzoru:

 

Dla autobusu:

 

Dla samochodu:

 

W ten sposób otrzymaliśmy cztery równania z czterema niewiadomymi:

 

 

Ułóżmy układ równań:

 

Dla uproszenia obliczeń podstwamy dane liczbowe z pominięciem jednostek:

 

 

  

W drugim równaniu udało nam się otrzymać jedną zmienną. W takim razie rozwiążmy je teraz bez rozważania pozostałych niewiadomych:

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy pierwiastki równania kwadratowego:

 

 

 

 

Oznacza to, że udało nam sie wyznaczyć czas ruchu dla naszego przypadku. Wynosi on:

 

 

 

Rozwiążmy nasz układ dla równań dla t 1 =1 s:  

 

 

`{(s=15,5),(t=1),(v_a=16),(v_(os)=22):}` 

Rozwiążmy nasz układ dla równań dla t 2 =4 s

`{(s=15t+1/2t^2),(t=4),(v_a=15+t),(v_(0s)=25-3t):}` 

 `{(s=15*4+1/2*4^2),(t=4),(v_a=15+4),(v_(0s)=25-3*4):}` 

`{(s=60+8),(t=4),(v_a=19),(v_(0s)=25-12):}` 

`{(s=68),(t=4),(v_a=19),(v_(0s)=13):}` 

 

Podsumowanie.

Zadanie ma dwa rozwiązania:

`"1)"\ "Dla"\ t_1=1\ s\ "prędkość początkowa wynosi"\ v_(0s)=22\ m/s` 

`"2)"\ "Dla"\ t_2=4\ s\ "prędkość początkowa wynosi"\ v_(0s)=13\ m/s` 

 

`c)`