Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

  

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

 

 

Z rysunku widać, że:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Przy użyciu tablic trygonometrycznych odczytujemy wartość kąta:

 

 

 

Prędkość wiatru obliczamy korzystając z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym:

 

Gdzie t jest czasem ruchu, który można wyznaczyć z wzoru na prędkość pionową balotu:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Korzystając z rysunku pomocniczego, można zapisać twierdzenie Pitagorasa:

 

Gdzie v b jest prędkością balonu względem sędziego stojącego na lotnisku.

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do zadania: