Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Tenisista stołowy odbił piłeczkę nad brzegiem stołu... 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

  

 

Będziemy korzystać ze wzorów na wysokość maksymalną oraz zasięg rzutu. Wyznaczmy kąt α pod jakim tenisista uderzył piłeczkę. Korzystamy z wzoru na zasięg:

 

Ale wiemy, że:

 

 

Dla naszego przypadku mamy, że:

 

Oznacza to, że:

  

Wiemy, że:

 

 

Otrzymujemy, że

 

Z funkcji trygonometrycznych wiemy, że:

 

Ostateczny wzór na zasięg ma postać:

 

Przekształcamy go tak, aby otrzymać α:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe:

   

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że:

 

  

 

UWAGA!!! W odpowiedziach do zadania podana jest wartość 16,6º wynika to z korzystania z bardzo dokładnych tablic trygonometrycznych. W powyższym rozwiązaniu skorzystano z tablic maturalnych.

 

Obliczamy wysokość piłeczki nad siatką. Jest to róznica wysokości maksymalnej rzutu i wysokości siatki.

 

Obliczając maksymalną wysokość korzystamy ze wzoru:

 

 

 

gdzie wartość sinusa odczytujemy z tablic trygonometrycznych:

 

Ostatecznie otrzymujemy, że:

 

Podstawiamy dane do wzoru:

  

 

UWAGA!!! W odpowiedziach do zadania podana jest wartość 5,38 wynika to z innej wartości sinusa kąta uderzenia piłeczki, niż w odpowiedziach.