Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dziecko wyrzuciło piłkę znad głowy, z wysokości H=1,25 m... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

Rysujemy rysunek pomocniczy:

Gdzie:

 

Wyznaczamy wartość v y . W tym celu korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

 

Czas wyznaczamy z wzoru na przyspieszenie:

 

Podstawiamy do wzoru na drogę i otrzymujemy, że:

 

Dla naszego przypadku mamy:

 

 

 

Podstawiamy do wzoru na drogę i przekształcamy go, zby uzyskac prędkość.

 

  

   

 

Teraz przy uzyciu funkcji trygonometrycznych opisujemy zależność prędkości:

 

Przekształcamy wzór:

 

 

Podstawiamy dane do wzoru:

 

 

Obliczamy prędkość uderzenia piłki o podłogę. Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa:

 

 

 

 

 

   

 

  

Podstawiamy dane do wzoru:

`v=sqrt(4*1,25\ m*9,81\ m/s^2)=sqrt(49,05\ m^2/s^2)=7,004\ m/s~~7\ m/s`