Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dziewczynki grające w klasy rzucają kamykiem do pól narysowanych... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dziewczynki grające w klasy rzucają kamykiem do pól narysowanych...

1.7.7. Zadanie
1.7.8. Zadanie
1.7.9. Zadanie
1.7.10. Zadanie
1.7.11. Zadanie

 

Odczytujemy z rysunku współrzędne wektora położenia kamyka:

 

Długość tego wektora wynosi:

 

 

 

Obliczamy najpierw skok dziewczynki z pola 5 na środek pola 4. Z wykresu odczytujemy, że ta odległość wynosi:

 

Następnie dziewczynka z pola 4 idzie do początku układu współrzędnych. Z wykresu odczytujemy, że ta odległość wynosi:

 

Wynika z tego, że całkowita droga wynosi:

 

 

 

Wartość przemieszczenia w tym czasie możemy odliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

  

  

Wstawiamy dane liczbowe:

 

 

 

Przemieszczenie dziewczynki jest równe zero, ponieważ wystartowała ze średka układu współrzędnych i wróciła do niego.

Drogę obliczamy odczytując z wykresu kolejne współrzędne przemieszczenia i sumując je. Odczytujemy i obliczamy poszczególne współrzędne przemieszczenia:

 

 

 

 

 

 

Droga wynosi: