Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

Zapiszmy równanie ruchu dla piłki, która idzie w górę. W tym celu korzystamy z równania ogólnego, które ma postać:

 

Dla naszego przypadku mamy, że:

 

   

 

Czyli równanie będzie mieć postać:

 

Nie znamy czasu w jakim odbywa się ruch, ale możemy przekształcić wzór na przyspieszenie:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

  

   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`h=1,95\ m+((5\ m/s)^2)/(2*9,81\ m/s^2)=1,95\ m+(25\ m^2/s^2)/(19,62\ m/s^2)=1,95\ m+1,274\ m=3,224\ m~~3,22\ m` 

Teraz obliczamy prędkość, z jaką uderzy w ziemię. Z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyznaczamy czas ruchu:

`h=(g*t^2)/2\ =>\ 2h=g*t^2\ =>\ t^2=(2h)/g\ =>\ t=sqrt((2h)/g)` 

Następnie z wzoru na przyspieszenie wyznaczamy prędkość i podstwaiamy czas wyznaczony powyżej:

`a=v/t\ =>\ g=v/t\ => v=g*t\ =>\ v=g*sqrt((2h)/g)\ =>\ v=sqrt((2*h*g^2)/g)\ =>\ v=sqrt(2*h*g)` 

Podsatwiamy dane liczbowe do wzoru:

`v=sqrt(2*3,22\ m*9,81\ m/s^2)=sqrt(63,259\ m^2/s^2)=7,95\ m/s`