Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Sprinter pokonuje dystans l=100m w czasie... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Z zadania wynika, że ruch sprintera możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszy, kiedy porusza się ruchem przyspieszonym i drugi, kiedy porusza sie ruchem prostoliniowym. Zapiszmy drogi dla poszczególnych etapów ruchu.

I etap - sprinter porusza sie ruchem jednostajnie przypieszonym.

  

Wiemy, że w tym ruchu po czasie t 1  osiągnie on prędkość, z jaką porusza się później.

Oznacza to, że:

 

II etap - sprinter porusza sie ruchem jednostajnym prostoliniowym

 

Wiemy, że całkowita droga przebyta przez sprintera wynosi:

 

Możemy teraz zapisać dwa równania, które powstały z powyższego rozumowania:

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

Podstawiamy dane do wzoru na przyspieszenie:

 

 

Podstawiamy dane do wzoru na prędkość: