Fizyka
 
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uczniowie doświadczalnie wyznaczali przyspieszenie ziemskie przy użyciu wahadła... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uczniowie doświadczalnie wyznaczali przyspieszenie ziemskie przy użyciu wahadła...

1.2.2. Zadanie
1.2.3. Zadanie
1.2.4. Zadanie
1.2.5. Zadanie

 

Obliczam średnią wartość przyspiesznia ziemskiego korzystając z danych w tabeli:

 

 

 

Obliczam niepewność standardową:

 

   

Wynik doświadczenia:

 

 

 

Względna niepewność pomiarowa to:

   

gdzie:

 

 

Musimy obliczyć błąd względny dla każdej wartości:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Po obliczeniu widać, że najminiejszą względną niepewność pomiarową mamy dla 1 metra.

W procentach mamy, że:

 

 

 

Wartość przyspieszenia ziemskiego uzyskana z danych pomiarowych to:

 

Wartość przyspieszenia ziemskiego podana w tablicach to:

 

Otrzymana doświadczalnie wartość przyspieszenia ziemskiego jest zgodna w granicach błędu z wartością przyspieszenia ziemskiego podaną w tablicach.

Można to sprawdzić poprzez obliczenie bezwzględnego błędu pomiarowego:

 

gdzie g jest wartością przyspieszenia ziemskiego podana w tablicach, a g z jest zmierzoną doswiadczalnie wartością przyspieszenia ziemskiego.

 

Jest on miejszy niż niepewność standardowa dla przyspieszenia grawitacyjnego otrzymana doświadczalnie, czyli jest zgodna w granicach błędu.

 

 

- niedokładne zmierzenie przez ucznia długości wahadła matematycznego

- zbyt późna reakcja przy włączeniu/wyłączeniu stopera

- zbyt wczesna reakcja przy włączeniu/wyłączeniu stopera