Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

W wyniku promieniowania elektromagnetycznego Słońce traci masę...

1.1.1. Zadanie
1.1.2. Zadanie
1.1.3. Zadanie
1.1.4 Zadanie
1.1.5. Zadanie

Wiemy, że:

 

 

 

 

Teraz zamieniamy waty ja jednostki podstawowe:

 

 

 

 

Korzystamy ze wzoru podanego w zadaniu:

 

Wartości stałej słonecznej S, prędkości światła c i odległości Słońca od Ziemi r zs  wyszukujemy w tablicach fizycznych:

 

 

 

Dane podstawiamy do wzoru:

  

Upraszczamy jednostki:

`DeltaM_s=(1,7158*10^4\ (W*s)/(strikem)^2* 2,24*10^(4+18)\ (strikem)^2)/(9*10^(4+12)\ m^2/s^2)=(1,7158*10^4*2,24*10^4*10^18\ W*s)/(9*10^4*10^12\ m^2/s^2)=(1,7158*strike10^4*2,24*10^4*10^18\ W*s)/(9*strike10^4*10^12\ m^2/s^2)=0,427*(10^4*10^18)/10^12\ ((kg*m^2)/s^3*s)/(m^2/s^2)=`      

`=0,427*10^(4+18-12)\ ((kg*strikem^2)/strikes^3*strikes)/(strikem^2/strikes^2)= 0,427*10^10\ kg=4,27*10^9\ kg` 

`DeltaM_s=4,3*10^9\ kg`